Liceul Tehnologic UCECOM
"Spiru Haret" Iași
. ACASĂ » Prezentare si organizare » Misiunea, Viziunea, Tintele Strategice

    MISIUNEA

Promovarea unui invatamant deschis si flexibil, capabil:

 • sa asigure accesul la educatie tuturor, indiferent de conditia sociala si materiala, de sex, rasa, nationalitate, apartenenta politica sau religioasa, din perspectiva formarii abilitatilor si competentelor pentru realizarea succesului personal, profesional si integrarea in comunitate.

 • sa dezvolte interesul pentru educatie si emancipare permanenta printr-un învatamant axat nu numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci si pe disponibilitatea continua pentru cunoastere si actiune.

    VIZIUNEA

Scoala noastra va fi recunoscuta pe plan local si nu numai, pentru:

 • o înalta calitate si un profesionalism deosebit al activitatii instructiv-educative desfasurate in unitatea noastra;

 • o puternica motivatie, angajare si aptitudini profesionale din partea corpului profesoral si a elevilor;

 • climatul intelectual oferit ca suport pentru elevi si profesori;

 • dezvoltarea de relatii mutuale benefice cu diverse ramuri ale economiei, cu profil de activitate asemanator.

 • revigorarea relatiilor de parteneriat cu ATCOM Iasi si cu cooperativele mestesugaresti de profil.

    TINTELE STRATEGICE

 • Diversificarea ofertei educationale in acord cu cerintele pietei de forta de munca locala si regionala.

 • Dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a scolii necesara promovarii unui invatamant de calitate si reabilitarea infrastructurii scolii.

 • Asigurarea calitatii educatiei.

 • Stimularea cooperarilor si crearea de parteneriate eficiente pentru o formare profesionala de calitate.

 • Imbunatatirea comunicarii interne si externe, promovarea si valorificarea diversitatii culturale in educatie.

 • Formarea si dezvoltarea resurselor umane pe plan local prin dezvoltarea Centrului de formare profesionala a adultilor.

. EVENIMENTE

Finantare de baza de la bugetul de stat
Taxa de scolarizare 1200 lei
Anul I profesionala pentru absolventii clasei a VIII-a
Taxa de scolarizare 1200 lei
Scolarizarea la clasele de liceu zi:
 • Coafor stilist
Taxa de scolarizare 1800 lei
Scolarizarea la clasele de liceu seral:
 • Coafor stilist
 • Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii
Positive SSL